Skip to content

Kühlewind Conference Budapest

Gyakorló csoportok

  Gyakorló csoportok

  Christine Gruwez

  Gyakorló csoport (németül)

  A bennünk élő Logosz nyomában

  A figyelemnek sok megjelenési formája van. A figyelem, amit létrehozok, a Logoszra való képességem tevékenysége, aktivitás, amit magamból hozok lére. Figyelmet ajándékozunk, szentelünk valaminek.a A figyelem megszentelt ajándék.

  Lépésről lépésre fedezzük fel a Logosz élő működési területét magunkban, az odaadásban lévő figyelem gyakorlásában.

  Rövid életrajz

  Christine Gruwez filozófiát, klasszika-filológiát, nyelvészetet és iranisztikát tanult a Löweni Egyetemen, Belgiumban. Ezt követően Waldorf tanár, valamint docens a Tanárképzési Főiskolán Antwerpenben és a Thomas More Főiskolán. Számos kutató út és szeminárium, mindenekelőtt a Közel- és Közép-Keleten. Fő kutatási témái: a jelenkor kihívásai, a történelmi manicheizmus, és a Mani-Intenció jelentősége a jövőben. Számos cikk és könyv szerzője, többek között:

  Zeitgenosse werden (Kortárssá válni), Futurum Verlag 2007. Die Wunde und das Recht auf Verletzlichkeit (A seb és a sebezhetőségre való jog), Urachaus 2023.

  Michael Lipson

  Gyakorló csoport (angolul)

  Bevezetés a Logosz világába

  A Logosz világa láthatatlan lények világa. Ahhoz, hogy megtaláljuk őket, teljesítenünk kell bizonyos előfeltételeket, például a jóra és értelmesre való irányultságot, ami természetesen adott a kisgyerek számára, és amit a felnőtt is elérhet a gyakorlási úton. Idetartozik egy fajta akaratlagos ártatlanság, ami nem azonos a bűn vagy bűnözés hiányával. Imaginációkkal és meditációkkal fogunk foglalkozni, amik lépésről lépésre vezetnek be a Logosz világába – ebbe az olyan jól ismert és ismeretlen világunkba, amit újonnan tapasztalunk, mint lények és jelentések – és nem értelem nélküli dolgok – világát.

  Rövid életrajz

  Dr. Michael Lipson pszichoterápiás magánpraxist folytat Great Barringtonban, Massachusetts-ben. Összehasonlító nyelvészetet tanult a Harvard és Yale egyetemen, de – miután 1980-ban találkozott Teréz Anyával és Georg Kühlewinddel – a szociális munkának szentelte figyelmét. Lefordította angolra Georg Kühlewind számos könyvét, valamint R. Steiner Philosophie der Freiheit c. könyvét is. Számos meditációs csoportot vezet Amerikában és Európában. Több könyv szerzője, többek között: The Stairway of Surprise (A csodálkozás lépcsői), Group Meditation (csoportos meditáció) és BE: An Alphabet of Astonishment (LENNI: A csodálkozás ábécéje).

  Hartwig Volbehr

  Gyakorló csoport (németül)

  Szelíd akarat és belső jelenlét

  A szelíd akarat azt jelenti, hogy kilépünk megszokott, önmagára irányuló tudatunkból, elengedjük ráirányuló szokásainkat. Ez vonatkozik mind cselekedeteinkre, mind lélekjelenlétünkre, szellemi jelenlétünkre. Vannak olyan területek (mint a művészet és a kifejező mozdulatok), ahol spontán alkalmazzuk a szelíd akaratot. Más területeken azonban tanulni, gyakorolni kell. A szelíd akarat és belső jelenlét gyakorlatai figyelési, odafigyelési és észlelési gyakorlatokat, valamint Ki-gyakorlatokat tartalmaznak (a japán Ki kifejezés univerzális energiát jelent). Ez a fajta iskolázás, Georg Kühlewind meggyőződésé szerint, ma, a fokozódó egoisztikus megkeményedés korában fontosabb, mint valaha.

  Rövid életrajz

  Dr. Hartwig Volbehr pszichiáterként és pszichológiai terapeutaként dolgozott. 1984-ben megismerkedett Georg Kühlewinddel, aki megnyitotta számára az utat a meditáció és Rudolf Steiner szellemtudománya felé. Ez teljesen új impulzusokat adott orvosi tevékenységének. 25 éve mindenekelőtt gyógypedagógiával foglalkozik, különösen az autizmussal. Szemináriumokat és előadásokat tart Németországban és külföldön, a pszichiátria, a gyógypedagógia és a meditáció területén.

  Publikáció: Was die Welt zusammenhält – ein grundlegender Dialog über Materie und Geist (Ami összetartja a világot – alapvető párbeszéd az anyagról és szellemről), 2014.

  Sebastian Elsaesser

  Gyakorló csoport (németül)

  Koncentráció – meditáció – kontempláció

  Egy kis gyakorlási utat építünk fel a koncentrációtól a meditációig a rendelkezésünkre álló rövid időben. A figyelem különböző formáival mélyítjük el az észlelést, érzést és megismerést. A csökkentés (szubsztrakció) módszerével közelítünk az üres figyelem felé. A kontemplatívan tapasztalt üres tudat adja a valódi Én tapasztalását.

  Rövid életrajz

  Sebastian Elsaesser több mint 40 éve dolgozik pszichoterapeutaként; Főleg „Gestalt”-gyakorlattal, családterápiával, folyamatorientált pszichológiával és pszichoanalitikusként dolgozott. 1981-ben találkozott Georg Kühlewinddel, aki meghívta egy meditációval és pszichológiával foglalkozó tanulmányi és kutatócsoportba, ahol Kühlewind haláláig rendszeresen találkoztak. Az együttműködés hatására számos országban dolgozott kutatóként és oktatóként a terápiás művészetek területén, kultúrák találkozásában, a megváltozott tudatállapotok területén és a közösségépítésben, valamint a kornak megfelelő kontemplatív gyakorlás megújításában. 

  Fenyő Ervin

  Gyakorló csoport (magyarul)

  Tanítás szegények, bűnösök, betegek számára

  Georg Kühlewind a szellemtudományról azt írja: tanítás a szegények, a bűnösök és a betegek számára. A szeminárium kiindulási pontja ez. A kérdést a János evangélium segítségével próbáljuk körül járni.

  Rövid életrajz

  Dr. Fenyő Ervin 1971-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskola színész szakán. 1981-ban kapott diplomát magyar nyelv és irodalomból az ELTE-n. A doktorátust a Színház- és Filmművészeti Egyetemen nyerte el. Számos iskolában tanított, többek között a különböző Waldorf-képzéseken. Sok évtizede foglalkozik tudati gyakorlatokkal. Magáról így vall: „Tevékenységeim központi témája mindig az irodalom volt. Hogyan közelítsük meg az irodalmi műveket? Hogyan jussunk el a jeltől a jelentésig? Mindig ez érdekelt.”

  Pál József

  Gyakorló csoport (magyarul)

  A figyelem az én „szubsztanciája

  A rejtett alanytól az igazi Én‐ig. A figyelem szerepe az észlelésben. Meditációk a „Logosz szolgái” részére egy új „szellemi közösség” felé vezető úton.

  Rövid életrajz

  Pál József gépészmérnök és a Georg Kühlewind Alapítvány elnöke. 1971‐ben találkozott először Székely György tanításaival. Akkoriban hetente részt vett csoportjának találkozóin. Egy ideje maga is vezet ilyen csoportot. Az Alapítvány keretein belül is Székely György szellemi hagyatékának megőrzésén fáradozik.

  Uray Zsuzsa

  Gyakorló csoport (magyarul)

  Kezdő lépések a tudati iskolázásban

  Miért van szükség tudati gyakorlatokra? Mi történik, mi épül általuk? Hogyan fogjunk hozzá? Lehetnek‐e, legyenek‐e elvárások az eredményre vonatkozóan? Nehézségek. Közösen végzett gyakorlatok.

  Rövid életrajz

  Uray Zsuzsa vegyésztechnikusként és gépészmérnökként majd magyar-könyvtár szakos középiskolai tanárként végzett. 1995 óta szabad vallást tanít különböző Waldorf iskolákban. Ezt írja magáról: „Az antropozófiával a hatvanas évek végén ismerkedtem meg, de a tudati gyakorlatokkal csak húsz év múlva találkoztam férjemmel együtt, akivel Székely György hétfői csoportjába kezdtünk járni. Akkoriban férjem, Uray György tanítványaiból maga is egy kis csoportot hozott. Mivel férjem már 25 éve nincs velünk, így én vezetem ezt a csoportot, de igazában egyenlő társakként veszünk részt a munkában.”

  Székely István

  Gyakorló csoport (magyarul és németül)

  Tudati gyakorlatok és a korszerű pedagógia

  Koncentrációs, észlelési és meditációs gyakorlatok a pedagógiai módszertan és a gyermekmegfigyelés megsegítésére.

  Rövid életrajz

  Székely István az Anthropozófiai Pedagógiai Műhely, a svájci, Dornach-i székhelyű Akademie für Anthroposophische Pädagogik magyarországi partnerintézetének főállású tanára. Ezen kívül rendszeresen tart előadást, szemináriumot a Kühlewind Kör, a vallástanárok, a Waldorf pedagógusok, óvodapedagógusok, illetve gyógypedagógusok meghívásának eleget téve bel- és külföldön egyaránt. Több mint húsz éve dolgozik a Genius és Kláris Kiadónak műszaki szerkesztőként és lay-out tervezőként. Ez idáig számos írása jelent meg különböző antropozófiai és Waldorf pedagógiai folyóiratban.

  Könyvpublikációi: Két tudás 2014, Kláris Kiadó, Budapest — Zweierlei Wissen 2022, Edition Immanente, Berlin – Douã moduri de a şti nu nui, 2021, Editura Univers Enciclopedic, Bukarest

  Szabad figyelem (Freie Aufmerksamkeit), 2021, Kláris Kiadó.

  Böszörményi László

  Gyakorló csoport (magyarul)

  A tudat feltámadása

  A közönséges tudat halott, mert csak a múltra ébred fel. A szeminárium során viszonylag egyszerű koncentrációs és meditációs gyakorlatokat hajtunk végre közösen. Ha sikerül ezeket megfelelően koncentráltan végrehajtani, akkor feléled a tudat, vagy legalábbis megérint bennünket az élet tapasztalása a tudat peremén.

  Rövid életrajz

  Dr. Böszörményi László Klagenfurtban él, ahol 1992-2017-ig tanszékvezető egyetemi tanár volt a Klagenfurti Egyetem Információtechnológia Intézetében. Majdnem 30 évig volt Székely György barátja és tanítványa. Rendszeresen tart szemináriumokat és előadásokat a tudati gyakorlásról. Számos cikk, és két könyv szerzője ebben a témában: Holdvilág – Napvilág (Megtérés a tudományos gondolkodás forrásához, 2021), és Georg Kühlewind – a Logosz szolgája (2023), mindkettő Kláris Kiadó.

  Index